Вимірювання пального в резервуарах

Для провадження ефективної діяльності більшість сучасних підприємств мають власні мінізаправні станції для заправки пальним автотранспорту чи спецтехніки. Важливим завданням, яке виникає в умовах постійного використання та зберігання нафтопродуктів є моніторинг їх рівня у резервуарі заправної станції. Для вирішення такого завдання розроблено спеціальні пристрої – рівнеміри.

Сучасний рівнемір для бензину, дизельного пального, масла та інших нафтопродуктів повинен забезпечувати високу точність вимірювання. Моніторинг не може виконуватися одноразово, а повинен здійснюватися постійно для розуміння динаміки витрат нафтопродуктів впродовж дня, місяця, року, що забезпечить своєчасне поповнення резервуарів. Також це дозволить планувати фінансові витрати на закупівлю паливо-мастильних матеріалів на підприємстві, наприклад для виконання певних видів сезонних робіт аграрними компаніями. 

Про сучасні методи контролю та обліку витрат пального на підприємствах читайте тут.

Методи ручного вимірювання рівня пального в резервуарах

Відомі на сьогодні методи ручного вимірювання рівня пального у резервуарах по суті є найпростішими у застосуванні. Принцип їх застосування базується на контакті вимірювального пристрою з поверхнею пального, тоді як сучасні електронні рівнеміри не мають рухомих елементів та не контактують з рідиною.

Цей метод можна застосовувати та з певною точністю визначати рівень пального у більшості резервуарів. Для реалізації способу ручного вимірювання застосовують спеціальну вимірювальну рулетку, стрічка якої виготовлена з нержавіючої сталі із градуюванням шкали у міліметрах або дюймах. До кінця стрічки прикріплено тягарець. Таку рулетку з тягарцем можна використовувати як для вимірювання рівня «незаповненого простору» (відстань від поверхні пального до контрольної мітки резервуара), так і для вимірювання конкретного рівня рідини. Таким чином вимірявши рулеткою з тягарцем відстань від верхньої контрольної мітки резервуара до поверхні пального і віднявши її від загальної висоти, отримаємо поточне значення рівня рідини.

Ручне вимірювання «незаповненого простору» цистерни здійснюється у випадках коли рідина має забарвлення, наприклад нафта чи мазут. А от для бензину чи дизпалива здійснюють занурювання стрічки рулетки з тягарцем на всю глибину резервуара. У цьому випадку для вимірювання використовують спеціальну індикаторну пасту, яка дозволить зафіксувати рівень поверхні пального.

Для отримання точних результатів вимірювальна рулетка з тягарцем повинна пройти повірку на відповідність технічним вимогам, які ставляться до вимірювальних приладів відповідно до технічних стандартів. Однією з переваг таких пристроїв є простота конструкції та відносно нижча вартість. Крім цього застосування механічних рівнемірів для ручного методу вимірювання не потребує живлення від електромережі на відміну від застосування автоматичних електронних систем.

Недоліком ручного методу вимірювання є затрати часу на регулярні вимірювання, для моніторингу рівня нафтопродуктів у резервуарі з метою розуміння коли він стане критичним, щоб вчасно наповнити цистерну.

Методи автоматичного вимірювання рівня пального в резервуарах

Застосування методів автоматичного вимірювання рівня пального в резервуарах передбачає використання сучасних рівнемірів, які за принципом роботи бувають:

 • полавкові;
 • серворівневі;
 • радарні (мікрохвильові).
 1. Поплавковий рівнемір складається з поплавка розмішеного у середині ємності з рідиною, який з’єднаний з пружинним механізмом та механічною шкалою за допомогою металевої стрічки, що переміщується по шківах. В результаті зміни рівня рідини поплавок, що знаходиться на поверхні рідини підіймається чи опускається змінюючи отримані значення на шкалі. Перевагою цього пристрою є відсутність живлення від енергоносіїв, а недоліком відсутність електронної системи фіксування результатів та невисока точністю вимірювання.
 2. Серворівневі рівнеміри замість поплавка мають спеціальний буйок, який підвішується на шнурку приєднаному до основного блоку пристрою розміщеного на кришці резервуара. Зважувальна система основного блоку пристрою чутлива до зміни натягу шнурка, а тому одразу ж передає сигнал на електродвигун який забезпечує переміщення буйка вгору чи вниз. Серворівневі рівнеміри порівняно з поплавковими мають вищу точність вимірювання, однак потребують регулярного технічного обслуговування.
 3. Радарні рівнеміри – це найсучасніші пристрої для автоматичного вимірювання рівня рідини у резервуарах. Так звані мікрохвильові рівнеміри подають імпульсний сигнал, прийом якого здійснюється у період між вихідними імпульсами. Пристрій розраховує тривалість прямого і зворотного сигналів та визначає відстань до поверхні рідини. Важливою перевагою таких пристроїв є висока надійність. Порівняно з серворівневими, мікрохвильові рівнеміри не потребують регулярних повірок та технічного обслуговування. Такі пристрої можуть ефективно працювати близько 30 років. Завдяки цим перевагам все частіше радарні рівнеміри приходять на заміну поплавковим та серворівневим пристроям.

Сучасні автоматичні рівнеміри здійснюють контроль рівня підтоварної води та важливих показників пального у ємності:

 • поточний залишок пального;
 • об’єм залитого пального;
 • об’єм використаного пального;
 • густина пального;
 • температура пального.

Вибір потрібного методу вимірювання

Для того щоб вибрати той чи інший спосіб вимірювання рівня нафтопродуктів в першу чергу варто виходити з особливостей роботи Вашого підприємства та техніки, яку доводиться обслуговувати. Потрібно застосовувати індивідуальний підхід, адже для підприємства яке має власну АЗС з резервуаром на 20 м. куб. навряд чи буде ефективно використовувати ручний спосіб вимірювання. Тут краще звернути увагу на автоматичні рівнеміри, які володіють низкою важливих функцій:

 • постійний моніторинг рівня рідини та передавання всіх даних в режимі «онлайн»
 • фіксації будь якої зміни рівня рідини (фіксується вся історія заправок);
 • контроль мінімального залишку рідини для вчасного замовлення нової партії та визначення об’єму необхідного замовлення;
 • автоматичне формування звітів обліку пального та передання їх на ПК.

На сьогодні важливим є не тільки ефективне функціонування системи моніторингу рівня пального, а й можливість її інтегрування у організаційну та економічну сфери діяльності підприємства.